Cách Vào Web Khi Lỗi Top Phim Theo Dõi MXH HHNINJA

Cập nhật ngày: 29/5/2024

Các phim sẽ chiếu năm 2023-2024:

 1. 18/5/2024 Kim Ngô Vệ (3D)
 2. 26/5/2024 Huyễn Sủng Sư (3D)
 3. 29/5/2024 Nguyên Tôn (3D) - Chiếu sớm 18h
 4. 1/6/2024 Quyến Tư Lượng Phần 2 (3D)
 5. 8/6/2024 Bắt Đầu Từ Cô Hoạch Điểu (3D)
 6. Sắp chiếu Tạp Đồ (3D)
 7. Sắp chiếu Phàm Ứng (3D)
 8. Sắp chiếu Thần Mộ Phần 2 (3D)
 9. Sắp chiếu Song Sinh Võ Hồn (3D)
 10. Sắp chiếu Kiếm Lai (3D)
 11. Sắp chiếu Linh Vũ Đại Lục (3D)
 12. Sắp chiếu Tiên Kiếm Kỳ Hiệp (3D)
 13. Sắp chiếu Đế Bá (3D)
north