Cách Vào Web Khi Lỗi Top Phim Theo Dõi MXH HHNINJA

Tên miền chính: hhninja3.tv

Tên miền phụ: hhtq1.xyz

Tên miền cũ: hhninja.xyz, hhninja.tv, hhtq.xyz, hhninja1.tv


Mạng xã hội HHNINJA

Tổng số bài đăng: 9,737

Tổng số đạo hữu đăng bài: 494

Tổng số lượt xem bài đăng: 503,916

Tổng số lượt thích bài đăng: 129,330

Tổng số bình luận bài đăng: 5,156


Tổng số phim: 535

Phim 2D: 265

Phim 3D: 270

Phim lẻ: 29

Phim bộ: 506

Đang cập nhật: 148

Hoàn thành: 387

Tổng số bình luận phim: 257,396

Tổng số lượt theo dõi phim: 52,845

Tổng số icon phát/Tổng số đạo hữu nhận icon: 8,602/2,046

Tổng số đạo hữu: 16,877

Phàm Nhân: 4,799

Luyện Khí Kỳ: 11,112

Trúc Cơ Kỳ: 808

Kết Đan Kỳ: 85

Nguyên Anh Kỳ: 22

Hóa Thần Kỳ: 12

Luyện Hư Kỳ: 13

Hợp Thể Kỳ: 5

Đại Thừa Kỳ: 3

Độ Kiếp Kỳ: 0

Ngụy Tiên/Huyền Tiên/Địa Tiên: 1

Chân Tiên Cảnh: 0

Kim Tiên Cảnh: 4

Thái Ất Cảnh: 2

Đại La Cảnh: 5

Đạo Tổ Cảnh: 1

Hỗn Độn Đạo Tổ: 2

Thiên Đạo: 3

north